Redakcja

Joanna Dąbrowska - p.o. Redaktora naczelnego

Dariusz Waśko - łamanie i skład Gazety Michałowa

Marcin Siekierko - korekta tekstów

Agata Gryko

Mieczysław Kostecki

Piotr Rusiłowicz

Tomasz Wiśniewski