5-2017 Konkurs

Już dawno na łamach Gazety Michałowa nie został ogłoszony żaden konkurs… Dlatego postanowiłam urozmaicić nieco lekturę naszej lokalnej prasy i wzbogacić jej treść o opowiadania napisane przez młodych twórców. Na autorów najciekawszych prac będą czekały atrakcyjne nagrody w postaci pomocy dydaktycznych, książek i gier planszowych. Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach Gazety Michałowa.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Temat pracy „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” może być szeroko rozumiany i poddany luźnej interpretacji. Ważne, aby tekst związany był w dowolny sposób z Gminą Michałowo. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę. Obowiązuje swobodna interpretacja tematu.

Praca powinna być:

- dowolnej objętości,

- pisana odręcznie lub na komputerze,

- związana z Gminą Michałowo,

- podpisana imieniem i nazwiskiem autora, dodatkowo powinna zawierać telefon kontaktowy do autora pracy lub jego opiekuna

- dostarczona w terminie do 5 czerwca do Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Mam nadzieję, że tak luźna forma konkursu wpłynie pozytywnie na Waszą inwencję i doda Wam skrzydeł. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie, a osoby, które mają wątpliwości co do wybranego tematu pracy zapraszam na konsultacje w każdy wtorek o godz. 15:30 do GOK w Michałowie. Pomogę, doradzę, wspólnie wypracujemy koncepcję dla Ciebie!

Z życzeniami przyjemnej lektury,

Joanna Dąbrowska

5-2017 Zagrożenie wirusem HCV

Zakażenie wirusem HCV - ,,bomba z opóżnionym zapłonem”


Wirus HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) został wykryty w 1989roku. Zakażenie tym wirusem jest określane mianem „bomby z opóźnionym zapłonem”, gdyż rozwija się bardzo podstępnie. Przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów chorobowych, lub objawy są nieswoiste, co utrudnia i opóźnia rozpoznanie. W momencie ujawnienia zakażenia stan zaawansowania choroby jest już znaczący, charakteryzując się m.in. znacznym postępem uszkodzenia wątroby.
W Polsce do ok. 84% zakażeń dochodzi w trakcie zabiegów medycznych np. poprzez przetoczenie zakażonej krwi, pozostałe przypadki to między innymi zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, tatuaże, przyjmowanie narkotyków. Zakażenie następuje przez krew. U ok.70% osób zakażonych wirusem HCV dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby, a wśród nich u ok.10-30% po 20-30 latach rozwija się marskość wątroby. Kolejnym etapem naturalnego przebiegu choroby jest możliwość powstania w marskiej wątrobie raka wątrobowo-komórkowego. Zapalenie wątroby spowodowane zakażeniem wirusem HCV może doprowadzić do niewydolności wątroby. Wówczas jedynym wyjściem jest przeszczep wątroby. Wirus może też powodować zaburzenia metaboliczne i wpływać na układ nerwowy - na przykład niektórzy chorzy z powodu opóźnionych reakcji mogą nie być zdolni do prowadzenia samochodu. Jednak nie każdy zakażony zachoruje. U 20-30% dochodzi do naturalnego wyzdrowienia, choć przeciwciała pozostają(...)
                                                                                        

Lek. Beata Czarnecka-Pytko
                                                                                          Specjalista medycyny rodzinnej

5-2017 Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Na terenie Gminy Michałowo działa wiele różnorodnych organizacji pozarządowych. Niektóre z nich aktywnie funkcjonują w ramach Rady Pożytku Publicznego, która powstała w ubiegłym roku.

Jak wiadomo, podstawą funkcjonowania organizacji pozarządowych są finanse. Mimo iż konkursów na pozyskanie środków z zewnątrz jest wiele, to nie wszystkie projekty przechodzą postępowanie rekrutacyjne, lub ograniczeniem jest przeznaczenie środków na konkretne, wąskie dziedziny z zakresu funkcjonowania społeczeństwa.

Aby wspomóc organizacje w ich codziennej działalności i wpłynąć na wzmożenie ich aktywności w życiu publicznym Urząd Miejski w Michałowie zdecydował się na współpracę z Wojciechem Pappai ze Stowarzyszenia Anawoj. Jego zadaniem będzie wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy na swoją działalność oraz aktywizacja osób zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa.

Joanna Dąbrowska

5-2017 Trwają prace nad budową nowego przedszkola

Trwają prace nad budową nowego przedszkola

W poprzednim numerze Gazety Michałowa pisaliśmy odnośnie przeprowadzonych w naszej Gminie konsultacji społecznych na temat koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na potrzeby Gminnego Przedszkola. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy, dotyczących przedstawionej koncepcji.

Temat przedszkola jednak nie cichnie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to powierzono firmie Inwestprojekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

- Zgodnie z umową do 15 czerwca ma być gotowy szczegółowy projekt koncepcyjny budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. plac zabaw, parkingi, ciągi komunikacyjne, zieleń). Projektant uwzględni uwagi i propozycje, zgłoszone podczas konsultacji. W szczególności tylko do niezbędnego minimum na potrzeby szkoły zostanie wykorzystana powierzchnia szkoły. Zaprojektowanych będzie więcej niż zakładano miejsc parkingowych. Zgodnie z sugestiami kadry przedszkola będzie też bardziej racjonalny układ i charakter pomieszczeń w dobudowanym budynku – tłumaczy Jerzy Chmielewski, Zastępca Burmistrza Michałowa(...)

Joanna Dąbrowska

5-2017 Matura 2017 w Michałowie

Matura 2017 w Michałowie

4 maja 2017 r. o godz. 9:00 tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół w Michałowie rozpoczęli egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, który trwał 170 minut. Do egzaminu przystąpiło 28 abiturientów. W rozprawce zdający zastanawiali się czy „Praca - to pasja czy obwiązek”.

Jeszcze tego samego dnia po południu część z nich sprawdziła swoją wiedzę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Tu było trochę trudniej – trzeba było wybierać między „cnotą” w poezji, a „groteską” w literaturze.

W kolejnym dniu maturzyści zmagali się z funkcjami logarytmicznymi, ciągami i geometrią na egzaminie z matematyki.

Na egzaminach z języków obcych nasi uczniowie w tym roku zdecydowali się po równo najęzyk angielski i rosyjski. Z przedmiotów dodatkowych obecny rocznik wybrał geografię, biologię, WOS i chemię.

Mamy nadzieję, że nasi abiturienci przystępujący do matury zdadzą ją tak jak w latach ubiegłych prawie w 100% i otworzy im ona drogę do dalszej edukacji na wymarzonych uczelniach wyższych.

Zespół Szkół w Michałowie

  • 1
  • 2