2017-01 Zwrot akcyzy w 2017 roku

 

Już od lutego rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rolnicy mogą liczyć na zwrot w wysokości 1 złotego do 1 litra paliwa. Będzie to taka sama stawka jak w roku ubiegłym.

Koszty realizacji tego zdania pokrywane są z budżetu państwa w postaci dotacji dla samorządu gminnego.

Limit zwrotu akcyzy na 1 ha wyniesie 86 zł. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z takiej pomocy skorzysta nawet 1,3 mln polskich rolników (…)

Joanna Dąbrowska

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety. 

9-2016 Opłata za użytkowanie

Wielu mieszkańców wciąż pozostaje w mylnym przekonaniu, iż budynek przy ul. Białostockiej 30 A (m.in. były komisariat) został kupiony przez Gminę Michałowo na własność. Nic bardziej mylnego. Kilka lat temu Gmina kupiła jedynie prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości, na terenie której obecnie mieści się m.in. Punkt Obsługi Interesanta, Biblioteka, czy salon Play.

Dla zwykłego użytkownika prawo własności, a prawo do użytkowania wieczystego nie stanowi większej różnicy. Użytkowanie wieczyste obowiązuje zazwyczaj od 40 do 99 lat. Z takiej nieruchomości  można zatem śmiało korzystać wiedząc, że i tak mamy na to wiele czasu. Ale tutaj nasuwa się pytanie, co dalej? Czy z budynku będą mogły korzystać nasze wnuki i dzieci? Musimy mieć świadomość, że prawo do użytkowania wieczystego pewnego dnia po prostu wygaśnie. Właściciel może przedłużyć nam prawo do użytkowania na kolejne okresy, jednak co do tego nie możemy mieć żadnej gwarancji (…)

Tekst: Joanna Dąbrowska

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.

8-2016 - Gospodarstwo na medal

Jak co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy, ogłosiły ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jego celem jest promocja ochrony zdrowia i życia w pracy na terenie gospodarstwa rolnego. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Są to już XIV tego typu zmagania w kraju. W tym roku zgłosiło się do nich 970 gospodarstw z całej Polski.

Początkowo podczas etapu regionalnego, a później wojewódzkiego komisje konkursowe przyglądały się gospodarstwom pod względem ładu i porządku panujących na jego terenie, stanu technicznego maszyn i urządzeń, stanu budynków i pomieszczeń gospodarskich, warunków obsługi i chowu zwierząt, a także stworzenia miejsca na odpoczynek. Priorytetem była jednak kontrola stanu bezpieczeństwa gospodarstwa.

Na tym etapie najlepsi w województwie podlaskim okazali się mieszkańcy Kobylanki w Gminie Michałowo – Państwo Jolanta i Jan Monachowie. W ten sposób zakwalifikowali się do etapu centralnego, gdzie w składzie komisji konkursowej znalazły się osoby powołane przez Prezesa KRUS.

Centralna Komisja Konkursowa odwiedziła Państwa Monachów w lipcu, wnikliwie przyglądając się (...)

 

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety.
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.

  • 1
  • 2