• Home
  • Sprawy samorządowe

7-2017 Inwestycje w gminie

 

Daleko zaawansowane są już prace przy wielkiej inwestycji pn. ,,Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”. Jej koszt to ok. 4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł pozyskanych zostało z funduszy unijnych.

Cały czas realizowane są też inwestycje drogowe. Do odbioru końcowego wykonawca zgłosił już drogę Zaleszany – Jałówka. Niedawno z kolei rozpoczęła się budowa drogi Kuchmy – granica gminy. Po jednej trzeciej (0,5 mln zł) sfinansują ją gmina, powiat i Lasy Państwowe.

Niebawem ruszy kolejna milionowa inwestycja – budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Woli. Jej koszt to ok. 3,5 mln zl. Obecnie trwa wyłanianie wykonawcy.

To tylko ważniejsze bieżące inwestycje na terenie gminy. W sumie znacznych przedsięwzięć o tym charakterze realizowanych jest w tym roku kilkanaście.

Wspierane przez Gminę inwestycje służą tez parafiom. Na ul. Strzeleckiej przy cerkwi w Michałowie Gmina wykonała wygodny parking. Zabytkowa cerkiew w Nowej Woli dzięki dotacjom Gminy i pozyskanym przy jej pomocy ze środkom unijnym w tym roku będzie odrestaurowana do końca

7-2017 Z myślą o osobach w wieku 60+

 

Dwunastu mieszkańców w wieku 60+ z terenu Gminy Michałowo bierze udział w projekcie, realizowanym przez LGD Puszcza Knyszyńska – AKTYWNI SENIORZY – ŚWIADOMI OBYWATELE.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności seniorów. Zaplanowano warsztaty, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę na temat pracy zespołowej; zdobędą umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, podniosą swoje kwalifikacje. Ponadto zapoznają się z dobrymi praktykami włączania seniorów w procesy decyzyjne oraz współpracy władz lokalnych z mieszkańcami.

7-2017 Dotacje dla organizacji pozarządowych

 

W wyniku ogłoszonego w maju otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarzdowe oraz inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego z budetu gminy zostay przyznane dotacje:

  1. Towarzystwu Przyjaciół Sokola – dofinansowanie w kwocie 1200 zł na przedsięwzięcie pn. „Podróż sentymentalna, czyli sokolska moda retro”;
  2. Klubowi Aktywnych Mieszkańców Gminy Michałowo – dofinansowanie w kwocie 3000 zł na przedsięwzięcie pn. „Jadło naszych dziadów”;
  3. Fundacji Nowa Wola – dofinasowanie w kwocie 3000 zł na organizację „Przeglądu piosenki nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam talent”.

7-2017 OSP będzie miała nowy wóz strażacki. Za prawie milion zł.

 

Na wniosek Gminy Michałowo zostało przyznane dofinansowanie z MSWiA na zakup nowego bojowego wozu strażackiego dla OSP Michałowo. Czynione są starania, aby na ten cel pozyskać też środki z Powiatu Białostockiego, Komendy Miejskiej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EuRoPol GAZ S.A. W budżecie gminy jest zabezpieczony wkład własny w wysokości 400 tys. zł. Z takiego montażu finansowego planujemy zakupić wóz klasy średniej za 850-900 tys. zł.

7-2017 Gmina stwarza szanse

 

Na terenie Gminy Michałowo realizowany jest  projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany do osób zamieszkujących na terenie naszej gminy. Projekt realizowany jest w partnerstwie naszej Gminy z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska i Fundacją Dialog.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:

– treningach umiejętności społecznych;

– bezpłatnych szkoleniach:

* prawo jazdy kategorii B

* spawacz metodą TIG

* kurs pilarza

* opiekun/opiekunka osób starszych

Projekt obejmuje:

– bezpłatny egzamin nadający uprawnienia zawodowe;

– możliwość odbycia płatnego stażu od lipca 2017;

– pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– pomoc psychologiczną;

– pomoc celową;

– animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Koordynatorem projektu ze strony Gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.