7-2017 Dotacje dla organizacji pozarządowych

 

W wyniku ogłoszonego w maju otwartego konkursu ofert na realizacj zada publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarzdowe oraz inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego z budetu gminy zostay przyznane dotacje:

  1. Towarzystwu Przyjaciół Sokola – dofinansowanie w kwocie 1200 zł na przedsięwzięcie pn. „Podróż sentymentalna, czyli sokolska moda retro”;
  2. Klubowi Aktywnych Mieszkańców Gminy Michałowo – dofinansowanie w kwocie 3000 zł na przedsięwzięcie pn. „Jadło naszych dziadów”;
  3. Fundacji Nowa Wola – dofinasowanie w kwocie 3000 zł na organizację „Przeglądu piosenki nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam talent”.