7-2017 Gmina stwarza szanse

 

Na terenie Gminy Michałowo realizowany jest  projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany do osób zamieszkujących na terenie naszej gminy. Projekt realizowany jest w partnerstwie naszej Gminy z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska i Fundacją Dialog.

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w:

– treningach umiejętności społecznych;

– bezpłatnych szkoleniach:

* prawo jazdy kategorii B

* spawacz metodą TIG

* kurs pilarza

* opiekun/opiekunka osób starszych

Projekt obejmuje:

– bezpłatny egzamin nadający uprawnienia zawodowe;

– możliwość odbycia płatnego stażu od lipca 2017;

– pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– pomoc psychologiczną;

– pomoc celową;

– animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Koordynatorem projektu ze strony Gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.