7-2017 W urzędzie zapłacisz kartą

 

Urząd Miejski w Michałowie zgłosił się do pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju realizowanego wspólnie z Krajową Izbą Rozrachunkową, dotyczącego upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Dzięki temu urząd zostanie bezpłatnie wyposażony w terminal płatniczy oraz aplikację internetową, co umożliwi dokonywanie przez mieszkańców płatności wszelkich zobowiązań wobec gminy kartą bezpośrednio w urzędzie (za stwierdzenie autentyczności podpisu, opłaty za wywóz śmieci, podatki itp.)