5-2017 Projekty złożone do LGD Puszcza Knyszyńska

 1. Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo
 • Całkowita wartość projektu 101 231,29 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy 64 413 zł.
 • Projekt obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Michałowo w postaci placów zabaw w miejscowościach Topolany, Juszkowy Gród, Nowa Wola. Potrzeby mieszkańców są uzasadnione, ponieważ dzieci w wieku do lat 10 zamieszkuje 25 w Nowej Woli, 15 w Topolanach, 17 w Juszkowym Grodzie.
 • W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej typu place zabaw, w zgodzie z potrzebami mieszkańców i turystów oraz służące wykorzystaniu walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Zakłada się, iż realizacja projektu zachęci do zajęć ruchowych, na świeżym powietrzu, wpłynie na bezpieczeństwo i komfort zabawy. Planowana operacja ma propagować aktywny tryb życia wśród najmłodszych, wspomagać ich wszechstronny rozwój, a także integrować mieszkańców. Place zabaw są również doskonałym miejscem spotkań dla rodziców i dziadków, będzie to również znakomite miejsce spotkań lokalnej społeczności. Mieszkańcy będą mogli się tam integrować, wymieniać doświadczeniami, poglądami, a także wspólnie z dziećmi spędzać wolny czas.
 • Place zabaw będą całkowicie bezpieczne i będą posiadać odpowiednie atesty. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.
 • Planowany termin wykonania – do końca listopada 2017 r. 
 1. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka
 • Całkowita wartość projektu 183 587 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy 116 816 zł,
 • Projekt przewiduje budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka, w skład której wejdą: strett workout combo, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, 10 parasoli trzcinowych, kosze na śmieci, Hot Spot, infokiosk z oprogramowaniem.
 • Operacja odpowiada zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców oraz turystów. Zalew Siemianówka jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. To raj dla wędkarzy, ornitologów oraz żeglarzy. Tutaj co roku odbywają się Międzynarodowe Regaty Puchar Żubra w klasie Optimist oraz Laser. W 2007 roku odbyły się też mistrzostwa świata juniorów w bojerach. Po stronie Gminy Michałowo znajduje się plaża, molo oraz wieża widokowa. Natomiast brak jest placu zabaw, siłowni zewnętrznej, zadaszeń, które uatrakcyjniłyby pobyt turystów oraz lokalnych mieszkańców nad zalewem.
 • W okresie turystycznym zalew odwiedzany jest przez wielu turystów. Bliskość aglomeracji białostockiej i dobra dostępność komunikacyjna znacznej części obszaru, sprawiają, że teren ten stanowi idealne miejsce do weekendowego lub popołudniowego wypoczynku mieszkańców Białegostoku. Innowacyjnym elementem rekreacyjnym na terenie Gminy Michałowo, uzupełniającym bazę turystyczno-rekreacyjną nad zalewem, będzie zestaw street workout combo, który składa się z drabinek poziomych i pionowych oraz poręczy o różnych wysokościach umożliwiających szereg aktywności związanej z przechodzeniem, wspinaniem, zwisaniem itp.
 • Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.
 • Planowany termin wykonania – do końca listopada 2017 r. 
 1. Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo
 • Całkowita wartość projektu 53 150 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy 32 690 zł,
 • Szlak im. L. Nosa w Gminie Michałowo o dł. 75 km został wyznaczony w 1997 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Michałowie jako pierwszy szlak rowerowy w ówczesnym województwie białostockim. Szlak prowadzi przez całą Gminę Michałowo, ale ma również znaczenie ponadlokalne, łącząc Puszczę Knyszyńską ze Zbiornikiem Siemianówka i granicą z Białorusią. Szlak pierwotnie oznakowany został w kolorze czerwonym, następnie odnawiając szlak w 2005 roku zmieniono kolor na zielony, szlak odnawiano również w 2013 r. Planowana operacja odpowiada na zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności oraz turystów. W ramach operacji zaplanowano wykonanie i ustawienie 16 tablic informacyjnych (informacje w języku polskim i angielskim) z oznakowaniem miejsc o charakterze zabytkowym bądź znaczeniu historycznym na terenie gminy Michałowo  (Sokole – Dom Ludowy; Topolany – cerkiew, oraz zabytkowe rozplanowanie wsi; Hieronimowo – kompleks pałacowy; Michałowo – opis dawnych fabryk i przemysłu włókienniczego, cerkiew, PFDF, tablica ogólnoinformacyjna; Nowa Wola – cerkiew; Gorbacz – rezerwat; Juszkowy Gród – cerkiew, Bondary – Zalew Siemianówka; Bachury – opis wsi i zabytkowej kapliczki; Jałówka – cerkiew, kościół, ruiny) oraz budowę wiaty turystyczno-wypoczynkowej, a także montaż ławki stałej i kosza na odpady na szlaku w miejscowości Sokole, w którym jest wiele atrakcji turystycznych ze względu na funkcjonujący Dom Ludowy (odbywają się tu plenery malarskie, warsztaty tkackie) wraz z warsztatownią (wiatą do wypieku chleba, gliny oraz kuźni). Do Sokola dociera również kolej. W Domu Ludowym organizowane są imprezy plenerowe dla społeczności Sokola, mieszkańców gminny i turystów odwiedzających Gminę Michałowo („Dni Sokola”, „Święto grzyba”, inne).
 • Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.
 • Planowany termin wykonania – do końca listopada 2017 r. 
 1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Hieronimowie
 • Całkowita wartość projektu 104 666,01 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy 66 598 zł,
 • Operacja zakłada budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zestaw zabawowy, ławka –  3 szt., kosz na śmieci – szt. 2  w Hieronimowie.
 • Działka, na której będzie realizowana operacja, została użyczona  Gminie przez pana Szymona Szczepańczuka na podstawie umowy użyczenia w celu budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Operacja odpowiada na zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności. W Hieronimowie brak jest dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla lokalnej społeczności oraz turystów odwiedzających miejscowość ze względu na znajdujące się tutaj pozostałości założenia dworskiego z XVIII i XIX w. Oprócz placu zabaw dla najmłodszych oraz niewielkiej wiejskiej świetlicy praktycznie w miejscowości nic więcej nie występuje. Boisko będzie miejscem spotkań, rywalizacji, wymiany doświadczeń, aktywnego spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności (wszystkich grup wiekowych) oraz turystów. Boisko będzie dostosowane do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę nożną. Planowane boisko będzie miało wymiary 10m x 20 m, ogólna pow. to 200 m2, wyposażone będzie: 2 słupki+ siatka do siatkówki, „bramkokosz” x2 , nawierzchnia polipropylenowa.
 • Wielofunkcyjne boisko oraz zestaw zabawowy dla najmłodszych będą stanowić kompleks sportowy, gdzie każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Zestaw zabawowy będzie składał się z: kwadratowego podestu, zjeżdżalni, pomostu z barierą pełną, dachu czterospadowego, schodów. Urządzenie wspiera m.in. rozwój takich funkcji ruchowych jak zwisanie, wspieranie, ześlizgiwanie oraz przeprawę. Przeznaczony jest do jednoczesnej zabawy dla kilkorga dzieci.
 • Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz aktywizację młodych mieszkańców poprzez utworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.
 • Planowany termin wykonania – do końca listopada 2017 r.

opreac. Aneta Putko