5-2017 Chrońmy pszczoły

Chrońmy pszczoły

Część II

(…) Pszczoła - to według wierzeń ludowych, boskie stworzenie, które ma duszę, nie zdycha, lecz umiera, nie żre jak  inne zwierzęta, lecz je. Zabicie jej jest ciężkim grzechem. Za wyjątkową  pracę pszczole należy się szacunek i uznanie. Głównym owocem jej pracy jest miód.

            Zapewne wielu z nas zapyta czy pszczoła to zwierzę? Na podstawie systematyki - królestwa - pszczoła występuje jako zwierzę. Traktujmy je na równi z innymi.

My pszczelarze nie różnimy się niczym od innych gospodarzy - jedni mają krowy, owce, konie, a my pszczoły - szanujmy się wzajemnie. Każdy gospodarz troszczy się o swoje zwierzęta i nikt nie chce, aby działa się im krzywda.

Zasady korzystania z własnej pasieki, baz konfliktów sąsiadów określa prawo obowiązujące w Polsce na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Art. 140. W  granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 122 par. 2 Przeciwko osobie, która naruszyła własność inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenia  o przywrócenie stanu zgodnie z prawem i o zaniechanie naruszeń.

W Polsce nie ma odrębnych przepisów prawnych regulująca lokalizację oraz odległości umieszczenia pasiek od granicy sąsiadów. Prawo zwyczajowe mówi, że ule stawiać można w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy sąsiada i 30 metrów od dróg i sąsiednich zabudowań mieszkalnych(...)

Wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy
Rejonu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce

                                                                                                   Zdzisław Bartłomiej Worona