5-2017 Trwają prace nad budową nowego przedszkola

Trwają prace nad budową nowego przedszkola

W poprzednim numerze Gazety Michałowa pisaliśmy odnośnie przeprowadzonych w naszej Gminie konsultacji społecznych na temat koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na potrzeby Gminnego Przedszkola. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy, dotyczących przedstawionej koncepcji.

Temat przedszkola jednak nie cichnie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to powierzono firmie Inwestprojekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

- Zgodnie z umową do 15 czerwca ma być gotowy szczegółowy projekt koncepcyjny budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. plac zabaw, parkingi, ciągi komunikacyjne, zieleń). Projektant uwzględni uwagi i propozycje, zgłoszone podczas konsultacji. W szczególności tylko do niezbędnego minimum na potrzeby szkoły zostanie wykorzystana powierzchnia szkoły. Zaprojektowanych będzie więcej niż zakładano miejsc parkingowych. Zgodnie z sugestiami kadry przedszkola będzie też bardziej racjonalny układ i charakter pomieszczeń w dobudowanym budynku – tłumaczy Jerzy Chmielewski, Zastępca Burmistrza Michałowa(...)

Joanna Dąbrowska