5-2017 Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Na terenie Gminy Michałowo działa wiele różnorodnych organizacji pozarządowych. Niektóre z nich aktywnie funkcjonują w ramach Rady Pożytku Publicznego, która powstała w ubiegłym roku.

Jak wiadomo, podstawą funkcjonowania organizacji pozarządowych są finanse. Mimo iż konkursów na pozyskanie środków z zewnątrz jest wiele, to nie wszystkie projekty przechodzą postępowanie rekrutacyjne, lub ograniczeniem jest przeznaczenie środków na konkretne, wąskie dziedziny z zakresu funkcjonowania społeczeństwa.

Aby wspomóc organizacje w ich codziennej działalności i wpłynąć na wzmożenie ich aktywności w życiu publicznym Urząd Miejski w Michałowie zdecydował się na współpracę z Wojciechem Pappai ze Stowarzyszenia Anawoj. Jego zadaniem będzie wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy na swoją działalność oraz aktywizacja osób zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa.

Joanna Dąbrowska