5-2017 Konkurs

Już dawno na łamach Gazety Michałowa nie został ogłoszony żaden konkurs… Dlatego postanowiłam urozmaicić nieco lekturę naszej lokalnej prasy i wzbogacić jej treść o opowiadania napisane przez młodych twórców. Na autorów najciekawszych prac będą czekały atrakcyjne nagrody w postaci pomocy dydaktycznych, książek i gier planszowych. Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach Gazety Michałowa.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Temat pracy „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” może być szeroko rozumiany i poddany luźnej interpretacji. Ważne, aby tekst związany był w dowolny sposób z Gminą Michałowo. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę. Obowiązuje swobodna interpretacja tematu.

Praca powinna być:

- dowolnej objętości,

- pisana odręcznie lub na komputerze,

- związana z Gminą Michałowo,

- podpisana imieniem i nazwiskiem autora, dodatkowo powinna zawierać telefon kontaktowy do autora pracy lub jego opiekuna

- dostarczona w terminie do 5 czerwca do Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Mam nadzieję, że tak luźna forma konkursu wpłynie pozytywnie na Waszą inwencję i doda Wam skrzydeł. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie, a osoby, które mają wątpliwości co do wybranego tematu pracy zapraszam na konsultacje w każdy wtorek o godz. 15:30 do GOK w Michałowie. Pomogę, doradzę, wspólnie wypracujemy koncepcję dla Ciebie!

Z życzeniami przyjemnej lektury,

Joanna Dąbrowska