• Home
  • Wywiady
  • 4-2017 Istota Wielkanocy Rozmowa z Proboszczem Parafii pw. Opatrzności Bożej w Michałowie

4-2017 Istota Wielkanocy Rozmowa z Proboszczem Parafii pw. Opatrzności Bożej w Michałowie

Istota Wielkanocy

Rozmowa z Proboszczem Parafii pw. Opatrzności Bożej w Michałowie Księdzem Krzysztofem Andryszakiem

Gazeta Michałowa: Czym dla chrześcijanina powinien być Wielki Post?

Ks. Krzysztof Andryszak: Post to przede wszystkim wewnętrzna  decyzja, aby wejść w bliskość z Jezusem , który też cierpiał i pościł. Jest to odejście od świata, który dzisiaj jest bardzo dla nas wygodny i w którym musimy mieć wszystko to, co najlepsze. Nie wiemy wtedy czym jest wyrzeczenie , które uczy szacunku do tego co mamy i miłości. Post to zjednoczenie z Jezusem i jego męką.

G.M.: Jaka jest istota Święta Wielkiej Nocy?

Ks.K.A.: Najważniejsze jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. To upamiętnienie tej nocy, w którą Chrystus zwycięża śmierć. Dlatego ta noc jest Wielka. Moment zmartwychwstania  jest dla nas najważniejszym elementem tych Świąt.

G.M.: Wymienia się kilka symboli związanych z Wielkanocą. Dlaczego wśród nich jest jajko i baranek?

Ks.K.A.: Dzisiaj jest to trochę marketingowe, ale ma to swoje korzenie w głębokiej tradycji. Jajko i baranek, to znaki nowego życia. Baranek ma też wymiar paschalny. Żydzi świętowali paschę zabijając baranka na pamiątkę wyjścia z Egiptu, a Chrystus realizuje te proroctwa stając się barankiem bez skazy, który został zabity i oddaje życie za nas. Jest on wypełnieniem wszystkich proroctw(...)

                                                                Rozmawiały Julia Hajduk i Wiktoria Gobiec

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.