3-2017 Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej

16 lutego odbyło się pierwsze w historii Gminy Michałowo posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada składa się z 14 radnych z Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie oraz Zespołu Szkół w Michałowie. Do udziału w głosowaniu nad składem Rady uprawnionych było 189 osób. Do urn udało się 148 uczniów. Świadczy to o dużym zainteresowaniu młodzieży udziałem w życiu naszej Gminy.

Dzięki działaniu MRM chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz mają możliwość przekonania się, że lokalne sprawy są ważne i wymagają ich uwagi.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady młodzież wybrała przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Przewodniczącym została Małgorzata Julia Wiśniewska. Wiceprzewodniczącą - Valeryia Liuliak. Sekretarzem  - Jakub Suchodoła.

Młodzieżowa Rada Miejska, to szansa na nawiązanie dialogu z młodzieżą, a także zakomunikowanie jej potrzeb. Powołanie MRM jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych obywateli stanowi ważny element odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość.

Joanna Dąbrowska