• Home
  • Historia
  • 2-2017 Historia powstania Michałowa – Niezbodki - cz. III

2-2017 Historia powstania Michałowa – Niezbodki - cz. III

Historia powstania Michałowa – Niezbodki

Część III

(…) Gatni dbali o drogi. Droga z zamku Supraśl przez Niezbudkę do miejscowości Narew prowadziła przez Mościska. Mościska, to odcinek drogi przez moczary, który należało mościć faszyną i przysypywać piaskiem tworząc groblę, czyli „gacić” (hacić). Należało również naprawiać mosty na drogach. W okolicach Niezbudki były dwie hacie Zygmuntowa (dziś Mościska) oraz Pietrowa (miejsce niezidentyfikowane). Były to imiona pierwszych dróżników książęcych.

Funkcje dworskie zwykle pełnili bojarzy – szlachta litewska. Książę nadawał im część puszczy do wykorzystywania (lub wykarczowania). Oprócz funkcji dworskich bojarzy musieli być wyszkoleni rycersko i walczyć w książęcych oddziałach zbrojnych na każde wezwanie księcia. Książę nadawał szlachcie, wzorem szlachty polskiej, herby. Herby zostały ujednolicone i zrównane w prawach z herbami w Koronie przez Kazimierza Jagiellończyka (…)

Jerzy Gryko

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.