2-2017 Promocja gminy – pieniądze wyrzucone w błoto?

Promocja gminy – pieniądze wyrzucone w błoto?

                 Promocja gminy związana jest z dbałością o jej dobry wizerunek i ma na celu realne zwiększenie szans na rozwój społeczno ekonomiczny.

                 O ile Gmina Michałowo słynie z dobrze organizowanych, cyklicznych imprez, to samo pojęcie promocji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii kulturalnej.

                 Gadżety, książki o regionie, inwestycje w kapitał ludzki (sportowców, uczniów, pozostałych mieszkańców Gminy), to tylko wybrane możliwości kształtowania pozytywnego wizerunku wśród reszty społeczeństwa.

                 Jeszcze do niedawna nie zdawano sobie sprawy z potencjału, który niosą za sobą organizacje pozarządowe. Współpraca Urzędu właśnie z nimi jest jednym ze sposobów na wprowadzenie atrakcyjnej formy promocji oraz większego zaangażowania w życie publiczne. Organizacje pozarządowe bazują w znacznej mierze na pracy wolontariuszy i są w stanie zapewnić niecodzienną ofertę, z której mogą korzystać niemal wszyscy.

                 Sport, kultura, organizacje pozarządowe... Zdaniem niektórych środki wydatkowane na te cele, są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Jednak każda gmina większość swoich działań opiera właśnie na promocji. Nie zawsze zainwestowane fundusze zwrócą się w postaci napływu nowych mieszkańców, turystów, czy inwestorów. Istotne jest jednak gospodarne zarządzenie tymi środkami oraz maksymalizacja pojawiających się korzyści.

                 Nic nie interesuje jednak mieszkańców bardziej niż wydatkowane z budżetu środki. W roku 2014 na promocję gminy wydano 386 184,98 zł (…)

Joanna Dąbrowska

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.