2-2017 Pomoc dla uczniów i seniorów

Pomoc
dla uczniów i seniorów


Anna Funkowska

Kierownik Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej:

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z różnych form pomocy (szczegóły można znaleźć na stronie ośrodka mgops.michalowo.eu). Gmina nadal dopłaca też do biletów miesięcznych dla uczniów oraz do leków. Przypominamy, na czym ta pomoc polega.

Dopłaty do biletów miesięcznych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali w gminie Michałowo, a dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej (PKS, inni przewoźnicy), otrzymują zwrot w wysokości 50% poniesionych wydatków za bilet miesięczny. Warunkiem refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.

Pomoc lekowa

Pomoc ta skierowana jest do osób w wieku geriatrycznym, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ponoszących znaczne wydatki na zakup leków. Do leków tych zalicza się leki podstawowe, recepturowe oraz leki podstawowe o 100% odpłatności, zlecone przez lekarza. Pomoc przysługuje wówczas, gdy miesięczne wydatki na zakup w/w leków przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 300% (zł.1.902,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, bądź gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200% (zł.1.028,-*) kryterium dochodowego ustalonego w myśl art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

* Kwoty ustalone wg obowiązujących stawek na dzień 01.02.2017 roku

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników MGOPS w Michałowie. Zachęcamy do korzystania z pomocy.