2-2017 Dopłaty do studni i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dopłaty do studni i przydomowych
oczyszczalni ścieków

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego:

Informujemy, iż z budżetu gminy udzielane są dotacje na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowo.

Dofinansowanie budowy oczyszczalni wynosi do 50 proc. udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 3000 zł dla przepustowości do 7,5 m3/d i 5000 zł dla przepustowości powyżej 7,5 m3/d. Warunkiem jest brak w pobliżu systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia posesji do gminnej sieci wodociągowej lub budowa przyłącza wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby nieuzasadniona, istnieje możliwość dofinasowania budowy studni wierconej. Dofinansowanie wynosi do 50 proc. udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 3000 zł.

Na budowę oczyszczalni w ubiegłym roku udzielono 10 dotacji. Właściciele wydatkowali na ten cel od 2,1 do 6 tys. zł i uzyskali 50 proc. dofinansowania. Wpłynęły też cztery wnioski dotyczące studni głębinowych. Ich koszt wynosił od 4,1 do 6 tys. zł, dofinansowanie również połowę.

Zachęcamy do składania wniosków. Formularze i regulaminy są dostępne na stronie michalowo.eu.