2-2017 Ruszyła realizacja zadań z funduszu sołeckiego

Ruszyła realizacja zadań
z funduszu sołeckiego

Anna Modzelewska

Podinspektor w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym
Urzędu Miejskiego:

W budżecie na 2017 r. po raz pierwszy w historii gminy został wyodrębniony fundusz sołecki. Są to środki finansowe, przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Działania zostały ustalone przez mieszkańców poszczególnych sołectw podczas zebrań sołeckich. Zestawienie wszystkich przedsięwzięć wraz z kwotami, jakie przeznaczono na ich realizację, zamieszczono w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowo 2015-2016, który ukazał się jako dodatek do Gazety Michałowa w grudniu 2016 r.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach rozłożona została na kolejne miesiące bieżącego roku. Obecnie dokonywane są zakupy związane z wyposażeniem świetlic. Zakupiono m.in. kamerę termowizyjną oraz sprzęt AGD dla sołectwa Michałowo II, boombox (przenośny zestaw do odtwarzania muzyki) dla sołectwa Juszkowy Gród, instrumenty muzyczne dla sołectwa Jałówka.

Rozpisane zostały zapytania ofertowe na zakup mebli kuchennych do świetlic w Juszkowym Grodzie, Topolanach i Nowej Woli.

Zamówiono podkłady geodezyjne do wykonania projektów placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Michałowo II, Bondary, Szymki oraz pod budynek świetlicy w Potoce. Trwają też rozmowy z sołtysami odnośnie usytuowania tablic kierunkowych i znaków drogowych.

Kolejnym etapem przewidzianym do realizacji z funduszy sołeckich w najbliższym czasi będzie zakup dwóch wiat przystankowych dla sołectwa Zaleszany. Ustalane też są z sołtysami sołectw Bachury, Hieronimowo, Łuplanka, Nowosady, Suszcza lokalizacje oraz kształt zaplanowanych do realizacji altan i wiat.