2017-01 Przedszkole – budowa ruszy jeszcze w tym roku

 

Nad koncepcją budowy przedszkola w Michałowie władze zastanawiały się od dawna. Szczegółowo przeanalizowano kilka wariantów i ostatecznie zadecydowano o jego usytuowaniu obok Gminnego Zespołu Szkół. Kompleks placówek połączy łącznik.

Pod koniec grudnia złożono zamówienie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego przedszkola w standardzie budynku pasywnego.

Budownictwo pasywne charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych. Dodatkowo opiera się na zastosowaniu szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji budynku.

Budowa nowego przedszkola w Michalowie jest koniecznością, gdyż istniejące doprowadzone zostało – wskutek zaniedbań w poprzednich latach – do takiego stanu, że koszt remontu przekraczałby koszt zbudowania nowego budynku od podstaw. Główne założenia, w oparciu o które opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję oświaty Rady Miejskiej. Rozwiązanie sprawy przedszkola poprzez rozbudowę szkolnego kompleksu zaaprobowali także dyrektorzy Gminnego Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola. Konsultowano to z wieloma osobami przy różnych okazjach – wyjaśnia Zastępca Burmistrza, Jerzy Chmielewski (…)

Joanna Dąbrowska 

Red.:
Dalsza część artykułu w papierowej wersji gazety. 
Cały numer gazety, wraz z tym artykułem, dostępny będzie jako PDF po ukazaniu się kolejnego papierowego numeru gazety.